Refresh the page once, if you don’t see the video

22 0ktober 2022, mijn nummer: “Hokjesgeest” gespeeld in Theater De Vorstin te Hilversum.
Eigen nummer “What can i do”, gezongen in het trappenhuis van Willem 2